inquiet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła inquiet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.inqu|iet (inquiète) [ɛ̃kjɛ, ɛt] PRZYMIOT.

II.inqu|iet (inquiète) [ɛ̃kjɛ, ɛt] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła inquiet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
inquiet/-iète
inquiet/-ète (about à propos de)
inquiet/-iète (about à propos de)

inquiet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła inquiet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła inquiet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

inquiet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文