intéresse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła intéresse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] CZASOW. pp

intéressé → intéresser

II.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] PRZYMIOT.

III.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też intéresser

Tłumaczenia dla hasła intéresse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
intéressé/-e m/ż

intéresse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła intéresse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.intéressé(e) [ɛ̃teʀese] PRZYMIOT.

II.intéressé(e) [ɛ̃teʀese] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła intéresse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

intéresse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文