intérieur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła intérieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.intérieur (intérieure) [ɛ̃teʀjœʀ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła intérieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
inboard NAUT
inboard AVIAT
interior CINE, TV shot

intérieur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła intérieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

intérieur(e) [ɛ̃teʀjœʀ] PRZYMIOT.

intérieur [ɛ̃teʀjœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła intérieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

intérieur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文