intempérie: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła intempérie: w francuski»angielski słowniku

intempéries [ɛ̃tɑ̃peʀi] RZECZOW. fpl

intempérance [ɛ̃tɑ̃peʀɑ̃s] RZECZOW. ż

intempérant (intempérante) [ɛ̃tɑ̃peʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

intempor|el (intemporelle) [ɛ̃tɑ̃pɔʀɛl] PRZYMIOT. (immuable)

Zobacz też tempérer

tempérance [tɑ̃peʀɑ̃s] RZECZOW. ż

tempérant (tempérante) [tɑ̃peʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT. liter

impér|ieux (impérieuse) [ɛ̃peʀjø, øz] PRZYMIOT.

obtempérer [ɔptɑ̃peʀe] CZASOW. przech. obj.indir.

intempérie: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła intempérie: w francuski»angielski słowniku

intempéries [ɛ̃tɑ̃peʀi] RZECZOW. fpl

tempérant(e) [tɑ̃peʀɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

tempéré(e) [tɑ̃peʀe] PRZYMIOT.

impérieux (-euse) [ɛ̃peʀjø, -jøz] PRZYMIOT.

tempérance [tɑ̃peʀɑ̃s] RZECZOW. ż

printemps [pʀɛ̃tɑ̃] RZECZOW. m

intempérie: z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文