interne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła interne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.interne [ɛ̃tɛʀn] PRZYMIOT.

II.interne [ɛ̃tɛʀn] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła interne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
intern MILIT, POL

interne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła interne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła interne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

interne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文