invité w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła invité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

invité (invitée) [ɛ̃vite] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła invité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

invité w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła invité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

invité(e) [ɛ̃vite] RZECZOW. m(ż)

invite [ɛ̃vit] RZECZOW. m INFOR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła invité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
invité(e) m (ż)
invité(e) m (ż)

invité Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文