italienne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła italienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła italienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Italien/-ienne m/ż
italien/-ienne
Suisse mf italien/-ienne

italienne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła italienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

italien(ne) [italjɛ̃, jɛn] PRZYMIOT.

Italien(ne) [italjɛ̃, jɛn] RZECZOW. m(ż)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła italienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文