jambes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jambes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. jambe:

jambe ANAT, ZOOL

Zwroty:

Zobacz też plein

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYSŁ.

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

mi-jambe <à mi-jambe> [amiʒɑ̃b] PRZYSŁ.

croc-en-jambe <pl crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła jambes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jambes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jambes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jambes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jambes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文