jeton w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jeton w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.jeton [ʒ(ə)tɔ̃] RZECZOW. m

II.jeton [ʒ(ə)tɔ̃] RZECZOW. mpl

Zobacz też faux1, faux2

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
faux jeton inf
vieux jeton inf

Tłumaczenia dla hasła jeton w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jeton w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jeton w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła jeton w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jeton Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文