jeu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jeu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jeu <pl jeux> [ʒø] RZECZOW. m

1. jeu JEUX, SPORT (activité):

jeu d'argent JEUX, HIPPISME
jeu de chat JEUX
jeu de chat JEUX
jeu codé INFOR
jeu d'équipe SPORT
jeu de hasard JEUX
jeu de jambes SPORT
coconut shy Brit
jeu de mots LING
jeu de l'oie JEUX
snakes and ladders Brit
jeu de piste JEUX
jeu de rôles ECOLE
jeu de scène THEAT
jeu à XIII SPORT

Zobacz też vilain, vieux, quille, heureux, épingle, chandelle

I.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

IV.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn]

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

heur|eux (heureuse) [œʀø, øz] PRZYMIOT.

chandelle [ʃɑ̃dɛl] RZECZOW. ż

hors-jeu <pl hors-jeu, hors-jeux> [ˈɔʀʒø] RZECZOW. m

jeu-concours <pl jeux-concours> [ʒøkɔ̃kuʀ] RZECZOW. m

entre-jeu <pl entre-jeux> [ɑ̃tʀəʒø] RZECZOW. m

franc-jeu <pl francs-jeux> [fʀɑ̃ʒø] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła jeu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jeu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jeu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

jeu-concours <jeux-concours> [ʒøkɔ̃kuʀ] RZECZOW. m

hors-jeu [´ɔʀʒø] RZECZOW. m inv SPORT

Tłumaczenia dla hasła jeu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
jeu m
jeu m
hors-jeu m inv

jeu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文