jour-là w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jour-là w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] RZECZOW. SPORT

II.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRZYMIOT.

III.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRZYSŁ.

1. forward (ahead):

to move sth forward lit, fig

Zobacz też backwards, backward

I.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRZYMIOT.

II.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRZYSŁ.

I.backward [Brit ˈbakwəd, Am ˈbækwərd] PRZYMIOT.

II.backward [Brit ˈbakwəd, Am ˈbækwərd] PRZYSŁ. Am

backward → backwards

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jour-là w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. malheur:

3. malheur (malchance):

Zobacz też bonheur

2. bonheur (moment heureux):

I.disposition [dispozisjɔ̃] RZECZOW. ż

2. disposition (possibilité d'utiliser):

2. or (introduisant un nouvel élément):

jour-là w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jour-là w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.particular [pəˈtɪkjələʳ, Am pɚˈtɪkjəlɚ] PRZYMIOT.

II.particular [pəˈtɪkjələʳ, Am pɚˈtɪkjəlɚ] RZECZOW.

Zobacz też onto, off

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jour-là w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cette

jour-là Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文