journée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła journée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. journée (jour):

Zobacz też Journée du patrimoine

demi-journée <pl demi-journées> [d(ə)miʒuʀne] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła journée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

journée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła journée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-journée <demi-journées> [d(ə)miʒuʀne] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła journée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

journée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(as) fine as the day is, ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文