journaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła journaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

journ|al <pl journaux> [ʒuʀnal, o] RZECZOW. m

Zobacz też Journal officiel

Tłumaczenia dla hasła journaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
vendeur/-euse m/ż de journaux
vendeur/-euse m/ż de journaux

journaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła journaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła journaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

journaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

marchand(e) m (ż) de journaux
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文