juge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła juge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

juge de chaise SPORT
juge de filet SPORT
juge de ligne SPORT
juge de touche SPORT

jugé <au jugé> [oʒyʒe] PRZYSŁ.

juger → jugé

2. juger (considérer):

III.juger de CZASOW. przech. obj.indir.

Zobacz też jugé

Tłumaczenia dla hasła juge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

juge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła juge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

juge-arbitre <juges-arbitres> [ʒyʒaʀbitʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła juge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

juge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文