jure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też jurer

1. jurer:

jurer que
jurer à qn que

3. jurer (en prêtant serment):

1. jurer:

jurer que
jurer à qn que

3. jurer (en prêtant serment):

Zobacz też dieu, charretier

dieu <pl dieux> [djø] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.juré(e) [ʒyʀe] PRZYMIOT. a. fig

II.juré(e) [ʒyʀe] RZECZOW. m(ż) JUR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
juré(e) m (ż)
ennemi(e) m (ż) juré(e)
to swear blind that ... Brit inf

jure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

je te [ou vous] jure! inf
ennemi(e) m (ż) juré(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文