jusque w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jusque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.jusque, (jusqu' before vowel) [ʒysk] PRZYIMEK

1. jusque (dans l'espace):

jusqu' comptez- vous aller? lit, fig

2. jusque (dans le temps):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jusque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jusque w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jusque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.jusque <jusqu'> [ʒysk] PRZYIMEK

II.jusque <jusqu'> [ʒysk] SPÓJNIK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła jusque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jusque Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文