l'âge w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'âge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. âge (nombre d'années):

3. âge (période de la vie):

Zwroty:

Zobacz też artère

âgé (âgée) [ɑʒe] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła l'âge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'âge w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'âge w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Moyen Âge, Moyen-Âge [mwajɛnɑʒ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła l'âge w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'âge Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l'âge Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文