l'œuvre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'œuvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.œuvre [œvʀ] RZECZOW. m (ensemble spécifié)

2. œuvre (besogne):

Zobacz też gros, bon

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYMIOT. attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] RZECZOW. m (ż)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYSŁ.

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

I.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] PRZYMIOT.

2. bon (de qualité):

3. bon (supérieur à la moyenne):

5. bon (avantageux):

à quoi bon?

8. bon (bienveillant):

vous êtes (bien) bon! iron
il est bon, lui inf! iron

II.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] RZECZOW. m (ż) (personne)

IV.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] WYKRZYK.

V.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] PRZYSŁ.

VIII.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn]

bon ami dated
bon point lit
bon point fig
bon à rien
bon vivant adj
bonne amie dated
woman péj
old lady inf
bonne à tout faire péj
skivvy inf Brit péj
bonne à tout faire péj

sous-œuvre <pl sous-œuvres> [suzœvʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
labour Brit

Tłumaczenia dla hasła l'œuvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'œuvre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'œuvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'œuvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'œuvre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l'œuvre Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文