l'abri w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'abri w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

à l'abri couvert)

sans-abri <pl sans-abri, sans-abris> [sɑ̃zabʀi] RZECZOW. mf

tente-abri <pl tentes-abris> [tɑ̃tabʀi] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła l'abri w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'abri w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'abri w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sans-abri [sɑ̃zabʀi] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła l'abri w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'abri Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文