l'accord w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'accord w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. accord (avis partagé, entente):

I agree (that) …

accord-cadre <pl accords-cadres> [akɔʀkadʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'accord w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'accord w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'accord w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

d'accord → accord

Zobacz też accord

Tłumaczenia dla hasła l'accord w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'accord Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文