l'accuse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'accuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.accusé (accusée) [akyze] CZASOW. pp

accusé → accuser

II.accusé (accusée) [akyze] PRZYMIOT. (accentué)

III.accusé (accusée) [akyze] RZECZOW. m (ż) LAW

Zobacz też accuser

2. accuser (rendre coupable):

2. accuser (rendre coupable):

Zobacz też rage

2. rage (fureur):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'accuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
accuse LAW
l'accusé/-e m/ż

l'accuse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'accuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.accusé(e) [akyze] RZECZOW. m(ż) JUR

II.accuser [akyze] CZASOW. zwrotny s'accuser de qc

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
summons pl + sing vb

Tłumaczenia dla hasła l'accuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'accuse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

summons pl + sing vb
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文