l'allemand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'allemand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.allemand (allemande) [almɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Allemand (Allemande) [almɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

est-allemand (est-allemande) <mpl est-allemands> [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

ouest-allemand (ouest-allemande) <mpl ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'allemand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Allemand/-e m/ż

l'allemand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'allemand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

allemand(e) [almɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Allemand(e) [almɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m(ż)

ouest-allemand(e) <ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

franco-allemand(e) <franco-allemands> [fʀɑ̃koalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'allemand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'allemand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文