l'ancienne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'ancienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.anc|ien (ancienne) [ɑ̃sjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

V.anc|ien (ancienne) [ɑ̃sjɛ̃, ɛn]

Tłumaczenia dla hasła l'ancienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
alumna SCHOOL, UNIV (of school)
ancien/-ienne

l'ancienne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'ancienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.ancien(ne) [ɑ̃sjɛ̃, jɛn] PRZYMIOT.

II.ancien(ne) [ɑ̃sjɛ̃, jɛn] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła l'ancienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'ancienne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文