l'arc-en-ciel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'arc-en-ciel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rainbow [Brit ˈreɪnbəʊ, Am ˈreɪnˌboʊ] RZECZOW. lit, fig

Tłumaczenia dla hasła l'arc-en-ciel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

1. couleur (gén):

colour Brit
coloureds Brit pl

couleur → goût

Zobacz też goût

2. goût (saveur):

3. goût (discernement):

4. goût (gré):

l'arc-en-ciel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'arc-en-ciel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła l'arc-en-ciel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

II.couleur [kulœʀ] PRZYMIOT. sans pl

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文