l'arrière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'arrière w francuski»angielski słowniku

I.arriéré (arriérée) [aʀjeʀe] PRZYMIOT.

I.arrière [aʀjɛʀ] PRZYMIOT. inv

II.arrière [aʀjɛʀ] RZECZOW. m

1. arrière (partie):

III.arrière [aʀjɛʀ] WYKRZYK. prov

arrière-goût <pl arrière-goûs>, arrière-gout <pl arrière-gous> [aʀjɛʀɡu] RZECZOW. m lit, fig

arriérer [aʀjeʀe] CZASOW. przech.

arrière-boutique <pl arrière-boutiques> [aʀjɛʀbutik] RZECZOW. ż

arrière-ban <pl arrière-bans> [aʀjɛʀbɑ̃] RZECZOW. m

arrière-ban → ban

Zobacz też ban

arrière-neveu <pl arrière-neveux> [aʀjɛʀn(ə)vø] RZECZOW. m

arrière-pays <pl arrière-pays> [aʀjɛʀpei] RZECZOW. m

arrière-nièce <pl arrière-nièces> [aʀjɛʀnjɛs] RZECZOW. ż

arrière-main <pl arrière-mains> [aʀjɛʀmɛ̃] RZECZOW. ż

l'arrière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'arrière w francuski»angielski słowniku

I.arriéré(e) [aʀjeʀe] PRZYMIOT.

II.arriéré(e) [aʀjeʀe] RZECZOW. m(ż) PSYCH

II.arrière [aʀjɛʀ] PRZYMIOT. inv

arrière-boutique <arrière-boutiques> [aʀjɛʀbutik] RZECZOW. ż

arrière-cour <arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] RZECZOW. ż

arrière-train <arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] RZECZOW. m

arrière-plan <arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] RZECZOW. m a. fig

arrière-pays [aʀjɛʀpei] RZECZOW. m inv

arrière-pensée <arrière-pensées> [aʀjɛʀpɑ̃se] RZECZOW. ż

arrière-garde <arrière-gardes> [aʀjɛʀgaʀd] RZECZOW. ż

arrière-saison <arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] RZECZOW. ż

l'arrière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文