l'ascenseur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'ascenseur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ascenseur [asɑ̃sœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
clapped out Brit inf
lift shaft Brit

Tłumaczenia dla hasła l'ascenseur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'ascenseur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'ascenseur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła l'ascenseur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'ascenseur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lift shaft Brit

l'ascenseur Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła l'ascenseur w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文