l'auto w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'auto w francuski»angielski słowniku

auto-allumage, autoallumage [otoalymaʒ] RZECZOW. m

auto-injecteur <pl auto-injecteurs> [otoɛ̃ʒɛktœʀ] RZECZOW. m PHARM

auto-réversible, autoréversible [otoʀevɛʀsibl] PRZYMIOT.

lave-auto <pl lave-autos> [lavoto] RZECZOW. m Kan (station de lavage)

auto-érotisme, autoérotisme [otoeʀɔtism] RZECZOW. m

auto-intoxication [otoɛ̃tɔksikasjɔ̃] RZECZOW. ż

auto-induction, autoinduction [otoɛ̃dyksjɔ̃] RZECZOW. ż

auto-immun (auto-immune) [otoimœ̃, otoimyn] PRZYMIOT.

auto-stop, autostop [otostɔp] RZECZOW. m

l'auto w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'auto w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też automobile

autoécole, auto-école [otoekɔl] <auto-écoles> RZECZOW. ż

autostop, auto-stop [otostɔp] RZECZOW. m sans pl

autostoppeur (-euse), auto-stoppeur (-euse) [otostɔpœʀ, -øz] <auto-stoppeurs> RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła l'auto w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'auto Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dodgem Brit
moniteur(-trice) m (ż) d'auto-école
service m à l'auto Kan

l'auto z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła l'auto w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文