l'avant-dernier w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'avant-dernier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.penultimate [Brit pɪˈnʌltɪmət, Am pəˈnəltəmət] RZECZOW. LING

II.penultimate [Brit pɪˈnʌltɪmət, Am pəˈnəltəmət] PRZYMIOT.

2. last (of series):

1. last (final):

dernier/-ière

3. last (describing past time):

dernier/-ière

I.but [Brit bʌt, bət, Am bət] PRZYSŁ. (only, just)

Zobacz też if, all-important, all-embracing, all-consuming, all

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] SPÓJNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

1. all (everything):

2. all (the whole of):

1. all (emphatic: completely):

2. all (in the highest degree) → all-consuming

it's all go inf here! Brit
it's all up with us inf Brit
all in Brit slang
crevé slang
all in Brit slang

Tłumaczenia dla hasła l'avant-dernier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

l'avant-dernier w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'avant-dernier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła l'avant-dernier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文