l'entend w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'entend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. entendre (percevoir par l'ouïe):

3. entendre (comprendre) form:

Zobacz też mouche, larron, chat2, chat1

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'entend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'entend w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'entend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-entendre [suzɑ̃tɑ̃dʀ] CZASOW. przech. (dire implicitement)

Tłumaczenia dla hasła l'entend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'entend Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文