l'envie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'envie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. envie:

Zobacz też pitié, pisser

1. pitié:

pitié! (ça suffit) inf

Tłumaczenia dla hasła l'envie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
envie ż (for de)
drool inf, fig

l'envie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'envie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. envie (désir, besoin):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
furieux (-euse) envie

Tłumaczenia dla hasła l'envie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

l'envie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文