l'essuie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'essuie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

essuie-phares, essuie-phare <pl essuie-phares> [esɥifaʀ] RZECZOW. m

essuie-mains, essuie-main <pl essuie-mains> [esɥimɛ̃] RZECZOW. m

essuie-verres, essuie-verre <pl essuie-verres> [esɥivɛʀ] RZECZOW. m

essuie-pieds, essuie-pied <pl essuie-pieds> [esɥipje] RZECZOW. m

essuie-glace <pl essuie-glaces> [esɥiɡlas] RZECZOW. m

essuie-tout <pl essuie-tout> [esɥitu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła l'essuie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'essuie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'essuie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

essuie-tout [esɥitu] RZECZOW. m inv

essuie-glace <essuie-glaces> [esɥiglas] RZECZOW. m

essuie-mains [esɥimɛ̃] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'essuie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'essuie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文