l'extérieur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'extérieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.extérieur (extérieure) [ɛksteʀjœʀ] PRZYMIOT.

1. extérieur:

1. extérieur (de boîte, maison, ville, pays):

Tłumaczenia dla hasła l'extérieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
exterior ART, CINE

l'extérieur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'extérieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

extérieur(e) [ɛksteʀjœʀ] PRZYMIOT.

extérieur [ɛksteʀjœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'extérieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'extérieur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l'extérieur z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文