l'or w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'or w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. or (introduisant un nouvel élément):

1. or (métal):

or (à) 18/24 carats
gold attr

Zobacz też poule

étalon-or <pl étalon-or> [etalɔ̃ɔʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'or w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
or m
or m
to go gold inf MUS

l'or w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'or w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

étalon-or [etalɔ̃ɔʀ] RZECZOW. m sans pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'or w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'or Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文