l'orange w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'orange w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.orangé (orangée) [ɔʀɑ̃ʒe] PRZYMIOT.

I.orange [ɔʀɑ̃ʒ] PRZYMIOT. inv

II.orange [ɔʀɑ̃ʒ] RZECZOW. m (couleur)

III.orange [ɔʀɑ̃ʒ] RZECZOW. ż (fruit)

Tłumaczenia dla hasła l'orange w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
orange peel GASTR

l'orange w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'orange w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.orange [ɔʀɑ̃ʒ] RZECZOW. ż

II.orange [ɔʀɑ̃ʒ] RZECZOW. m

III.orange [ɔʀɑ̃ʒ] PRZYMIOT. inv

orangé [ɔʀɑ̃ʒe] RZECZOW. m

orangé(e) [ɔʀɑ̃ʒe] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'orange w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'orange Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文