l'ordre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'ordre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ordre (commandement):

à vos ordres! MILIT
à vos ordres! un ami, parent) hum

2. ordre (disposition régulière):

4. ordre:

7. ordre (état stable et normal):

8. ordre (nature):

sous-ordre <pl sous-ordres> [suzɔʀdʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła l'ordre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
running order RADIO, THEAT, TV (of programme)

l'ordre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'ordre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'ordre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'ordre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文