là-dessus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła là-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

là-dessus [lad(ə)sy] PRZYSŁ. De même que se traduit soit par here soit par there, là-dessus, au sens littéral, se traduit par on here ou on there suivant que l'objet dont on parle se trouve près ou non du locuteur.

intraitable [ɛ̃tʀɛtabl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła là-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

thereat [Brit ðɛːrˈat, Am ðɛrˈæt] PRZYSŁ. prov

anon [Brit əˈnɒn, Am əˈnɑn] PRZYSŁ. dated or hum

Zobacz też generally, general

generally [Brit ˈdʒɛn(ə)rəli, Am ˈdʒɛn(ə)rəli] PRZYSŁ.

I.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] RZECZOW.

II.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] PRZYMIOT.

emphatically [Brit ɪmˈfatɪkli, Am əmˈfædək(ə)li] PRZYSŁ.

là-dessus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła là-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

revenir [ʀ(ə)vəniʀ, ʀəvniʀ] CZASOW. nieprzech. +être

Tłumaczenia dla hasła là-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też on

2. know (be familiar with):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文