lâcher w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lâcher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.lâcher [lɑʃe] RZECZOW. m (de ballons, d'oiseaux)

Zobacz też proie, bordée

proie [pʀwɑ] RZECZOW. ż lit, fig

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lâcher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

lâcher w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lâcher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lâcher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lâcher Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文