léché w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła léché w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf RZECZOW. mf

II.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf RZECZOW. m

lèche-vitrines, lèche-vitrine <pl lèche-vitrines> [lɛʃvitʀin] RZECZOW. m

I.lèche-cul <pl lèche-cul, lèche-culs> [lɛʃky] vulg sl RZECZOW. mf

II.lèche-cul <pl lèche-cul, lèche-culs> [lɛʃky] vulg sl RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła léché w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

léché w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła léché w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lèche-botte <lèche-bottes> [lɛʃbɔt] RZECZOW. mf inf

lèche-vitrines [lɛʃvitʀin] RZECZOW. m sans pl

lèche-cul <lèche-culs> [lɛʃky] RZECZOW. mf vulg

Tłumaczenia dla hasła léché w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

léché Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文