légumes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła légumes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hache-légumes, hache-légume <pl hache-légumes> [ˈaʃleɡym] RZECZOW. m

coupe-légumes, coupe-légume <pl coupe-légumes> [kupleɡym] RZECZOW. m

II.légume [leɡym] RZECZOW. ż inf

épluche-légume <pl épluche-légumes> [eplyʃleɡym] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła légumes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

légumes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła légumes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła légumes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

légumes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文