laisse-les w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła laisse-les w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.let1 <part prés letting, prét, part passé let> [Brit lɛt, Am lɛt] CZASOW. przech.

1. let (when making suggestion):

+ subj let's say (that)…

2. let (when expressing defiance or a command):

let y = 25 MAT
soit y = 25

3. let (allow):

let them have it! lit
let them have it! fig, inf (shoot)

4. let (allow free movement or passage to):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła laisse-les w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laisse-les w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła laisse-les w angielski»francuski słowniku

laisse-les Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文