laisses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła laisses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. laisser parapluie, pourboire, marge, trace:

laisser qc à qn sa mort)

laisser zwrotny:

ça se laisse manger inf! iron

laisser-faire <pl laisser-faire> [lesefɛʀ] RZECZOW. m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] RZECZOW. m

sot-l'y-laisse <pl sot-l'y-laisse> [solilɛs] RZECZOW. m

I.laissé-pour-compte (laissée-pour-compte) <mpl laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] PRZYMIOT.

II.laissé-pour-compte (laissée-pour-compte) <mpl laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] RZECZOW. m (ż) (personne)

Tłumaczenia dla hasła laisses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

laisses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła laisses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laisse [lɛs] RZECZOW. ż (lanière)

laisser-aller [leseale] RZECZOW. m inv

laisser-faire [lesefɛʀ] RZECZOW. m inv

I.laissé-pour-compte (-ée-pour-compte) <laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] PRZYMIOT. (rejeté)

II.laissé-pour-compte (-ée-pour-compte) <laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] RZECZOW. m, f (exclu)

Tłumaczenia dla hasła laisses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

laisses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

laisses Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文