laissez w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła laissez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laissez-passer <pl laissez-passer> [lesepase] RZECZOW. m

1. laisser parapluie, pourboire, marge, trace:

laisser qc à qn sa mort)

laisser zwrotny:

ça se laisse manger inf! iron

laisser-faire <pl laisser-faire> [lesefɛʀ] RZECZOW. m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła laissez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

laissez w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła laissez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laissez-passer [lesepɑse] RZECZOW. m inv

laisser-aller [leseale] RZECZOW. m inv

laisser-faire [lesefɛʀ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła laissez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

laissez Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

laisse(z)-moi rire! iron
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文