lait w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lait de chaux CONSTR
lait de poule GASTR

petit-lait [p(ə)tilɛ] RZECZOW. m

tire-lait <pl tire-lait, tire-laits> [tiʀlɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lait w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

petit-lait <petits-laits> [p(ə)tilɛ] RZECZOW. m

tire-lait [tiʀlɛ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła lait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lait Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pot à eaulait
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文