lancé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lancé w francuski»angielski słowniku

lance-grenades, lance-grenade <pl lance-grenades> [lɑ̃sɡʀənad] RZECZOW. m

lance-missiles, lance-missile <pl lance-missiles> [lɑ̃smisil] RZECZOW. m

lance-satellites, lance-satellite <pl lance-satellites> [lɑ̃ssatelit] RZECZOW. m

lance-roquettes, lance-roquette <pl lance-roquettes> [lɑ̃sʀɔkɛt] RZECZOW. m

lance-pierres, lance-pierre <pl lance-pierres> [lɑ̃spjɛʀ] RZECZOW. m

lance-flammes, lance-flamme <pl lance-flammes> [lɑ̃sflam] RZECZOW. m

lance-torpilles, lance-torpille <pl lance-torpilles> [lɑ̃stɔʀpij] RZECZOW. m

lance-fusées, lance-fusée <pl lance-fusées> [lɑ̃sfyze] RZECZOW. m

1. lancer:

il lance à 30 mètres SPORT

5. lancer (proférer):

to hurl (à at)

III.lancer [lɑ̃se] CZASOW. nieprzech. inf (élancer)

lancé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lancé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.lancer [lɑ̃se] RZECZOW. m SPORT

I.free-lance <free-lances> [fʀilɑ̃s] RZECZOW. mf

II.free-lance <free-lances> [fʀilɑ̃s] PRZYMIOT. inv

lance-flammes [lɑ̃sflam] RZECZOW. m inv

lance-pierre <lance-pierres> [lɑ̃spjɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lancé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lancé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文