lancée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lancée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. lancer:

il lance à 30 mètres SPORT

5. lancer (proférer):

to hurl (à at)

III.lancer [lɑ̃se] CZASOW. nieprzech. inf (élancer)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lancée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lancée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lancée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.lancer [lɑ̃se] RZECZOW. m SPORT

Tłumaczenia dla hasła lancée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lancée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文