latin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła latin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.latin (latine) [latɛ̃, in] PRZYMIOT.

III.latin (latine) [latɛ̃, in]

Latin (Latine) [latɛ̃, in] RZECZOW. m (ż)

gréco-latin (gréco-latine) <mpl gréco-latins> [ɡʀekolatɛ̃, in] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła latin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Latin/-e m/ż

latin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła latin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

latin(e) [latɛ̃, in] PRZYMIOT.

gréco-latin(e) [gʀekolatɛ̃, in] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła latin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

latin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文