laves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła laves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. laver (nettoyer):

Zobacz też linge

lavé (lavée) [lave] PRZYMIOT.

lave-mains, lave-main <pl lave-mains> [lavmɛ̃] RZECZOW. m

lave-glace <pl lave-glaces> [lavɡlas] RZECZOW. m

lave-linge <pl lave-linge, lave-linges> [lavlɛ̃ʒ] RZECZOW. m

lave-auto <pl lave-autos> [lavoto] RZECZOW. m Kan (station de lavage)

lave-vaisselle <pl lave-vaisselle, lave-vaisselles> [lavvɛsɛl] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła laves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

laves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła laves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lave-vaisselle [lavvɛsɛl] RZECZOW. m inv

lave-glace <lave-glaces> [lavglas] RZECZOW. m

lave-linge [lavlɛ̃ʒ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła laves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

laves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文