lecteurs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lecteurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.lec|teur (lectrice) [lɛktœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

crayon-lecteur <pl crayons-lecteurs> [kʀɛjɔ̃lɛktœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lecteurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lecteurs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lecteurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lecteur (-trice) [lɛktœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła lecteurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lecteurs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文