lettres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lettres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. lettre (signe graphique):

1. lettre:

lettres UNIV, ECOLE (français)
arts Brit

Zobacz też cinq

belles-lettres [bɛllɛtʀ] RZECZOW. fpl

I.lettré (lettrée) [letʀe] PRZYMIOT.

II.lettré (lettrée) [letʀe] RZECZOW. m (ż)

pèse-lettre <pl pèse-lettres> [pɛzlɛtʀ] RZECZOW. m

carte-lettre <pl cartes-lettres> [kaʀtəlɛtʀ] RZECZOW. ż

mandat-lettre <pl mandats-lettres> [mɑ̃dalɛtʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lettres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lettres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lettres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pèse-lettre <pèse-lettre(s)> [pɛzlɛtʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lettres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lettres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文