leurs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła leurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.leur <pl leurs> [lœʀ] ZAIMEK OSOBOWY En anglais, on ne répète pas le possessif coordonné: leur nom et leur adresse = their names and addresses.

II.leur <pl leurs> [lœʀ] PRZYMIOT. poss mf <pl leurs>

leur fille à eux inf

III.le leur,la leur,les leurs ZAIMEK

leur poss:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła leurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

leurs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła leurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też leur2, leur1

I.leur2 <leurs> [lœʀ] dét poss

II.leur2 <leurs> [lœʀ] ZAIMEK poss

leur1 [lœʀ] ZAIMEK pers, inv

Zobacz też me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

Zobacz też mon, mien, ma

mon <mes> [mɔ̃, me] dét poss

mien(ne) [mjɛ̃, mjɛn] ZAIMEK poss

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła leurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

leurs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文